Benfica, cestovní kancelář

FLORENCIE - poznávací zájezd, 4 noci v centru města ***

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

POZNEJTE DŮKLADNĚ KOLÉBKU RENESANCE – FLORENCII

ZA 4 DNY STIHNETE POZNAT MĚSTO, KDE NA VÁS Z KAŽDÉHO KOUTU DÝCHÁ HISTORIE

NEJZNÁMĚJŠÍ FLORENTSKOU RODINOU JSOU MEDICEJŠTÍ, KTEŘÍ SE ZASLOUŽILI O NEJVĚTŠÍ ROZKVĚT MĚSTA, TAKŽE O NICH HODNĚ USLYŠÍTE I UVIDÍTE

V KAŽDÉ SKUPINĚ JE MAXIMÁLNĚ 8 OSOB

 

 

Program zájezdu:

-       1.den - odjezd v časných ranních hodinách

-        příjezd do Florencie v podvečerních hodinách, ubytování v hotelu Unicorno v centru Florencie

  

-        2.den – snídaně

-       Medicejský kostel San Lorenzo – medicejská pohřební kaple Cappella dei Principi (17.-19. st.) a Nová sakristie (Michelangelo – architektura i náhrobky Lorenza a Guilia Medici, 1520-34)

-       Biblioteca Medicea Laurenziana přistavěna ke kostelu pro uložení medicejské sbírky knih (cca 15 tis. rukopisů a tisků; arch. Michelangelo od r. 1524 vestibul se schodištěm, tzv. Ricetto z let 1559-71, v r. 1571 zpřístupněna veřejnosti)

-       interiér kostela San Lorenzo do původní gotické architektury vestavěl r. 1419 tzv. „starou sakristii“ arch. F. Brunelleschi (první renesanční sakrální stavba), dále pověřen i „modernizací“ celého interiéru (r. 1425-46, další vynikající renesanční díla, mj. Donatello, Bronzino, Desiderio da Settignano, F. Lippi)

-       Piazza del Duomo – křestní kaple Battisterio S. Giovanni, troje bronzové dveře – vývoj reliéfu od pozdní gotiky k renesanci (A. Pisano, r. 1336, L. Ghiberti 1403-24 a 1425-52; v int. nádherná mozaiková výzdoba stropu)

-       katedrála S. Maria del Fiore na místě původního kostela S. Reparata (6.-7. st., gotická přestavba 1294-1436 A. di Cambio, Talentini, Brunelleschi, hl. průčelí 14.-15. st., interiér 13.-15. st.)

-       kampanila (1334-59, Giotto, Pisano, Talenti, d. Robia, Donatello),

-       Museo OPA (tj. díla pro katedrálu) unikátní muzeum, založené v místech původních řemeslnických dílen pro výstavbu a výzdobu dómu, v interiéru uložena nejvýznamnější umělecká díla z katedrály, mj. plastiky A. di Cambia, Donatella, Michelangela, L. della Robbia, skvěle instalované originály tří bronzových dveří z Baptisteria, historické stavební náčiní, dřevěné makety soutěžních návrhů na dokončení hl. průčelí katedrály ad. (muzeum otevřeno r. 1891, první modernizace muzea v letech 1998-2000, rozšíření výstavní plochy cca o třetinu, arch. L. Zanhgeri a D. Palterer; v letech 2009-15 další rozšíření o přilehlé prostory bývalého divadla "degli Intrepidi", zal. velkovévodou  P. Leopoldem v r. 1779, arch. této rekonstrukce A. Natalini, znovu otevřeno 29.10.2015, obsahuje mj. rekonstrukci hlavní fasády S. Maria d. Fiore podle projektu A. Cambio); volný program (možnost výstupu na kampanilu – Giottovu zvonici nebo Brunelleschiho kupoli dómu)

 

-       3.den – snídaně

-       gotický dominikánský klášter S. Maria Novella (renes. průčelí L.B. Alberti - r. 1456, v interiéru vynikající fresková výzdoba, mj. Giotto, Massacio, Ghirlandaio, F. Lippi), Chiostro Verde (pův. klášterní křížové chodby, mal. výzdoba P. Ucello, A. da Firenze);

-       Ponte Vecchio nejstarší kamenný most přes řeku Arno (od r. 1345); 

-       S. Spirito bývalý augustiniánský klášter (kompletní renesanční přestavba kostela - arch. F. Brunelleschi, 1446-85);

-       největší florentský palác Palazzo Pitti (architektura 15.-18. st., základní stavba snad arch. F. Brunelleschi, další přístavby B. Ammannati, B. Buontalenti a Pariggi; největší florentský renesanční palác – zakladatel L. Pitti, pak sídlo Cosima Medici, v letech 1861-70 královský palác),

-       dnes v interiérech několik galerií a muzeí: především významná obrazová sbírka Galleria Palatina (evropská malba 15.-19. st.: mj., Raffael, Botticelli, Tizian, Caravaggio),

-       součástí areálu Giardino di Boboli (rozlehlá terasovitě upravená zahrada, zal. zahradní arch. N. Tribolo r. 1549 pro manželku Cosima Medici Eleonoru z Toleda, doplněná stavbami a vodotrysky, v areálu Galerie porcelánu); volný program,

-       možnost krátkého výstupu ke kostelu S. Miniato al Monte (tzv. proto-románská stavba, zal. r. 1016, jedinečný interiér s románskými, gotickými a renesančními díly),

-       Piazzale Michelangelo podvečerní vyhlídka na Florencii

 

-       4.den – snídaně

-       původní klášter S. Apolonia (zal. r. 1339, rozšířený v pol. 15. st.), v refektáři výjimečně dobře zachovaná freska Poslední večeře (Andrea d. Castagno, r. 1447, nejstarší renesanční „večeřadlo“ ve Florencii – klášterní jídelna s freskou Poslední večeře na celé čelní stěně)

-       františkánský klášter S. Croce (13.-16. st., v interiéru část. zachovány původní nástěnné malby Giotta a dalších got. malířů, renes. úprava G. Vasari; náhrobky mnoha slavných Florenťanů - mj. Ghiberti, Michelangelo, Machiavelli

-       v areálu Cappella Pazzi - F. Brunelleschi, S. Trinitá (11. st., přest. 13.-16. st., goticko-renes. interiér, výjimečná mal. výzdoba kaple Sassetti - D. Ghirlandaio, výjevy ze života sv. Františka)

-       Palazzo Strozzi (B. da Maiano, r. 1489)

-       Piazza della Repubblica centrální náměstí na místě původ. římského fóra (upravené na konci 19. st.)

-       dominikánský kostel S. Marco (15. st., interiér - mj. kaple S. Antonio, Giovanni da Bologna) a klášter San Marco (15. st., přestavba kláštera „sponzorovaná“ Cosimem Vecchio) - dnes Museo S. Marco (unikátní sbírka deskových obrazů a nástěnných maleb Fra Angelica, dále D. Ghirlandaio – Poslední večeře, Fra Bartolomeo – obrazy a nástěnná malba v klášterním refektáři, v 1. patře cely mnichů s nást. malbami, cela G. Savoranoly a Cosima Vecchia, renesanční sál klášterní knihovny)

-       Palazzo Medici-Riccardi (15. st., první rezidenční palác rodiny Medici, v int. mj. soukromá kaple Cappella dei Magi s nádhernými freskami B. Gozzoli - průvod Tří králů, 1459-63); Orsanmichele (r. 1304, A. di Cambio, slavná sochařská díla v nikách po obvodu kostela: Donatello, Ghiberti, Giambologna, N. di Banco ad., v přízemí dvoulodní kostel s nádherným gotickým oltářem); Piazza della Signoria historické náměstí s dominantními stavbami a plastikami: Loggia della Signoria (14. st., Orcagna, S. Talenti, plastiky Donatello, Cellini, Giambologna), Neptunova fontána (B. Ammannati, r. 1575), jezdecký pomník Cosima I. (Giambologna, r. 1595), radnice - tzv. Palazzo Vecchio (od r. 1314, arch. A. di Cambio, před průčelím kopie Michelangelova Davida; prohlídka interiérů paláce - historický zasedací sál florentské rady, renesanční  reprezentativní i soukromé prostory vévody Cosima I. a jeho manželky Eleonory z Toleda, „studiolo“ vévody Františka I.)

 

-       5.den – snídaně

-       Ospedale degli Innocenti - tzv. nalezinec pro odložené děti (arch. F. Brunelleschi, r. 1419), první renesanční profánní stavba v historii architektury

-       Galleria degli Uffizi původně administrativní budova s dílnami (Uffizi - kanceláře) pro úředníky a řemeslníky vévody Cosima I. na nábřeží Arna (arch. G. Vasari, r. 1560), od r. 1737 upravováno pro umístění uměleckých sbírek rodiny Medici, dnes jedna z nejvýznamnějších světových obrazáren - skvělá kolekce italského malířství 14.-18. st. (zastoupeni mj. Cimabue, Giotto, P. d. Francesca, Lippi, Botticelli, Raffael, Mantegna, Leonardo, Tizian, Tintoretto, Caravaggio ad.), dále evropská malba 16.-18. st. (německé, vlámské, španělské malířství), antické plastiky, nově rozšířeno o další výstavní sály a prostory pro krátkodobé výstavy) - dostatečný čas na individuální prohlídku

-       odpoledne odjezd z Florencie, cesta do ČR

 

-       6.den – příjezd v brzkých ranních hodinách

Termíny a ceny

 

Cena zahrnuje:

-        4 x ubytování se snídaní v Hotelu Unicorno *** v centru Florencie

-        dopravu luxusním klimatizovaným mikrobusem pro 8 osob

-        služby zástupce cestovní kanceláře, který Vás bude provázet po celou dobu pobytu

-       pobytovou taxu

 

 Slevy a příplatky:

-       možnost zakoupení kompletního cestovního pojištění vč. pojištění na storno a také na onemocnění Covid-19 za cenu 360 Kč/osoba/6 dní (nad 70 let je cena 720 Kč/osoba/6 dní)

-       příplatek za jednolůžkový pokoj je 2 150 Kč/pobyt

-       vstupy do historických objektů se platí individuálně

 

Nástupní místa:

-        Třinec – Český Těšín – Frýdek-Místek – Ostrava – Olomouc – Brno

FotoGalerie:

Florencie_Bazilika_Santa_Croce
Florencie_Bazilika_Santa_Croce

Florencie_Galerie
Florencie_Galerie

Florencie_Galerie_Uffizi
Florencie_Galerie_Uffizi

Florencie_Piazza_della_Signoria
Florencie_Piazza_della_Signoria

Florencie_Ponte_di_Vecchio
Florencie_Ponte_di_Vecchio

Florencie_Santa_Maria_del_Fiore
Florencie_Santa_Maria_del_Fiore

Florencie_Santa_Maria_Novella
Florencie_Santa_Maria_Novella

Hotel 2 luzkovy_pokoj
Hotel 2 luzkovy_pokoj

Hotel_2 luzkovy_pokoj
Hotel_2 luzkovy_pokoj

Hotel_2 luzkovy_pokoj_
Hotel_2 luzkovy_pokoj_

Hotel_Recepce
Hotel_Recepce

Hotel_Snidane
Hotel_Snidane